Biuro Turystyki Krajowej i Zagranicznej Horyzont S.C. Janina Korczyńska, Barbara Schiewe

ul. Piotrkowska 249/251
90-456 Łódź

tel. 42-637-09-00
tel. 42-637-56-52
faks 42-637-08-30

Informacje

Biuro Turystyki Krajowej i Zagranicznej „HORYZONT” S.C. J. Korczyńska, B. Schiewe z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 249/251, rozpoczęło działalność w zakresie świadczenia usług turystycznych w 1992 roku.

  • Uzyskaliśmy koncesje Organizatora Turystyki o numerze rejestracyjnym 0878 wydaną przez UKFiT w Warszawie w dniu 18.05.1999 roku.
  • Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki od października 1995 roku.

W latach 1992-2003 działalność naszego biura jako organizatora turystyki polegała głównie na organizacji różnego rodzaju imprez turystycznych, pobytów wczasowych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wycieczek turystyczno-krajoznawczych w kraju i za granicą – prowadzimy tę działalność nadal na zlecenie kontrahenta ( stowarzyszenia, zakłady pracy, kościoły – w przypadku zlecenia zorganizowania pielgrzymki) i są to imprezy wyłącznie z transportem autokarowym.

Od 2003 roku zakres działalności naszego biura poszerzony został o turnusy rehabilitacyjne, które organizujemy dla osób niepełnosprawnych, a która to działalność trwa do chwili obecnej i jest przeważającą. Nadmieniamy, iż już w latach 2001-2003 prowadziliśmy działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie m.in. organizacji turnusów rehabilitacyjnych, organizacji wycieczek turystyczno – krajoznawczych oraz imprez o charakterze pielgrzymkowym w kraju i za granicą. W styczniu 2004 roku uzyskaliśmy zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych o numerze OR/10/0010/18 ważny do 23.01.2022 roku.
Turnusy rehabilitacyjne organizowane są na terenie naszego kraju w ośrodkach wczasowo – rehabilitacyjnych bądź w sanatoriach a więc w ośrodkach przystosowanych do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Dla naszych klientów a w szczególności dla uczestników turnusów, którymi są osoby niepełnosprawne, staramy się być otwarci na ich problemy, przyjaźni i pomocni w załatwianiu wszystkich formalności związanych z wyjazdem na turnus. W naszym biurze, osoba niepełnosprawna obsłużona jest kompleksowo, służymy pomocą w wyborze turnusu oraz załatwieniu wszystkich formalności związanych z uczestnictwem w turnusie.